Internationalisering van bedrijven

VERKOPEN AAN HET BUITENLAND

TOLKEN

Investeerders zoeken of nieuwe markten aanboren in andere landen kan je onderneming doen groeien, maar voordat je geld en moeite investeert wil je de dingen eerst met eigen ogen zien. Een zakenreis naar het buitenland loopt steeds tegen de barrière van een andere taal en een andere cultuur aan. Eén van de beste manieren om dat probleem op te lossen is een tolk in de arm te nemen voor de communicatie met bedrijven en overheden, of eenvoudigweg om de weg door stad en land te vinden.