Ons bedrijf

Ons bedrijf

ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE


Idiomatic Language Services is een bedrijf met vaste principes die al de aspecten van de bedrijfsvoering bepalen. Wij onderschrijven de uitgangspunten van het maatschappelijk verantwoord ondernemen en proberen rekening te houden met de belangen van iedereen in onze invloedssfeer: werknemers, klanten, gebruikers, toeleveranciers, aandeelhouders en de gemeenschap als geheel.


ONZE WAARDEN

De kernwaarden van Idiomatic zijn eerlijkheid en integriteit.

VOORTDURENDE ONTWIKKELING

Idiomatic probeert zich als bedrijf voordurend verder te ontwikkelen, in samenwerking met al zijn medewerkers.

BELEID VAN GELIJKE KANSEN

Idiomatic Language Services is een bedrijf dat een beleid van gelijke kansen voor iedereen voert. Wij behandelen al onze werknemers, kandidaten, cliënten, gebruikers en toeleveranciers op gelijke voet, ongeacht hun geslacht, seksuele oriëntatie, burgerlijke staat, ras, huidskleur, nationaliteit, etnische afkomst, religie, leeftijd of handicap.

BEDRIJFSPOLITIEK EN ARBEIDSRECHT

- In al haar optreden probeert Idiomatic de omgang met zijn werknemers te baseren op het respect voor de waardigheid en de rechten van de individuele persoon.

- Wij onderschrijven het recht op vrijheid van vergadering en collectieve onderhandeling.

- Wij proberen onze werknemers op een rechtvaardige wijze te behandelen, op basis van gelijkwaardigheid en respect.

- Wij onderschrijven de fundamentele rechten van de mens.

ONZE OMGEVING

1. Wij proberen het milieu te beschermen voor de komende generaties. Ons doel is in de komende 10 jaar een CO2-neutraal bedrijf te realiseren (een bedrijf waarin de energie die we consumeren – in ons geval vooral elektriciteit – geneutraliseerd wordt door het in gelijke mate aanplanten van bomen of andere vegetatie die de uitgestoten CO2 absorberen.

2. Wij proberen ons bewust te zijn van de sociale impact van onze bedrijfsvoering, met name in de interactie met onze werknemers, cliënten, gebruikers, investeerders, toeleveranciers en gemeenschappen om ons heen.

3. Wij proberen een goede buur te zijn, wij proberen begrip te hebben en ons aan te passen aan de locale omstandigheden.

4. Doorlopend proberen wij met raad en daad gemeenschapsprojecten in onze omgeving te ondersteunen.

5. Vele van onze medewerkers besteden een deel van hun tijd aan gemeenschapsprojecten.

6. Wij werken doorlopend samen met scholen, instituten en andere onderwijsinstellingen.

7. Studenten die leren hoe ons bedrijf werkt zien hoe ze datgene wat ze op school geleerd hebben toe kunnen passen in hun beroepspraktijk.

8. Ieder jaar bieden wij diverse stageplaatsen aan, zowel voor afgestudeerden als niet afgestudeerden. Het kunnen aanbieden van verantwoordelijke stages is voor ons één van de peilers van onze bedrijfsstrategie, niet enkel een toegevoegde waarde. Daarbij zijn wij er van overtuigd dat dergelijke stages kunnen leiden tot innovatie en verbetering van onze dienstverlening als bedrijf.