Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle vertalingen en vertaaldiensten aangeboden door Idiomatic Language Services zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. De cliënt accepteert deze voorwaarden automatisch op het moment dat hij een prijsopgave accepteert.


1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

2. De tarieven worden van tijd tot tijd bijgesteld.

3. Verzendkosten van documenten die niet per e-mail verzonden worden lopen voor rekening van de cliënt.

4. De dienstverlening van Idiomatic Language Service moet betaald worden binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf het moment dat de vertaling afgeleverd wordt.

5. De cliënt moet iedere verandering in de te vertalen tekst zo spoedig mogelijk doorgeven. Zo nodig maakt Idiomatic een wijziging in de prijsopgave en/of in de afleverdatum.

6. Wanneer de cliënt wijzigingen doorgeeft in de oorspronkelijke opdracht, te weten, wanneer teksten of grafische elementen toegevoegd, weggelaten, geactualiseerd of veranderd moeten worden of wanneer de cliënt niet alle vereiste informatie opgeeft voor het beëindigen van de opdracht binnen de gegeven prijsopgave, kan de afgesproken afleverdatum gewijzigd worden. In geen enkel geval is Idiomatic Language Services verantwoordelijk voor vertragingen of eventuele schade (economische schade inbegrepen) voortvloeiende uit dergelijke situaties.

7. Steeds wanneer mogelijk verstuurt de cliënt de te vertalen documenten per e-mail of per FTP.

8. Idiomatic Language Services corrigeert geen fouten of hiaten in de originele tekst, hoewel wij wel steeds proberen deze aan de cliënt door te geven.

9. Nieuwe cliënten moeten 50% van het totaalbedrag vooruit betalen en de resterende 50% binnen een termijn van 30 dagen vanaf het moment dat de vertaling afgeleverd is.

10. De bankoverschrijving wordt als betaalwijze gehanteerd en de euro als munt. Comissies of onkosten die de bank berekent lopen voor rekening van de cliënt.

11. Op geen enkele wijze neemt Idiomatic Language Services verantwoordelijkheid voor de inhoud van de vertaalde documenten. Uiteengezette gezichtspunten en meningen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de filosofie of algemene instelling van ons bedrijf. Idiomatic Language Services behoudt zich het recht voor documenten te weigeren wanneer de inhoud van deze beschouwd kan worden als aanstootgevend, beledigend, obsceen, tegen de wet of anderszins inadequaat.

12. De gegeven opdrachten en alle informatie die de cliënt Idiomatic Language Services verstrekt hebben een vertrouwelijk karakter. Idiomatic Language Service zal deze niet openbaar maken noch doorgeven aan derden zonder voorafgaande toestemming. Enkel geautoriseerde werknemers of onderaannemers van Idiomatic Language Service hebben toegang tot deze informatie om hun werk uit te kunnen voeren. Het in deze paragraaf uiteengezette principe gaat niet op wanneer de wet Idiomatic Language Services verplicht informatie vrij te geven of wanneer de genoemde informatie reeds publiekelijk toegankelijk is. U kunt ons Beleid inzake Bescherming van Persoonsgegevens hier raadplegen.

13. Eénmaal verstreken 30 dagen vanaf het afleveren van de vertaling of vanaf het moment van uitvoeren van de vertaaldienst vervalt voor de cliënt het recht op reclamatie tegenover Idiomatic Language Services. Vanaf dat moment is Idiomatic Language Services vrijgesteld van iedere verantwoordelijkheid op handelsrechtelijk, civiel- of strafrechtelijk gebied.

14. De cliënt heeft de verantwoordelijkheid duidelijke en goed begrijpbare documenten aan te leveren van een acceptabel taalkundig niveau, zowel qua inhoud als qua formaat. Met het oog op het overnemen van specifieke terminologie van het bedrijf van de cliënt vragen wij ons de termen in kwestie door te geven. Alle informatie op dit gebied komt de uiteindelijke vertaling ten goede.

15. Idiomatic Language Services zet zich in om al haar aangeboden diensten met de grootst mogelijke zorg en toewijding uit te voeren en op deze wijze de kwaliteit te garanderen. In het geval van reclamatie vanwege fouten in de vertaling of vertraging bij de aflevering, heeft de cliënt het recht bezwaar te maken, steeds wanneer deze reclamatie ingediend wordt binnen 14 natuurlijke dagen vanaf de dag van aflevering. De reclamaties moeten steeds gebaseerd zijn op aantoonbare oordelen en opvattingen.

16. Prijsopgaven zijn geldig gedurende één maand.